CASIO
TQ-328-1DF
TQ-328-1DF

Tên sản phẩm: TQ-328-1DF
Giá: 447,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

    • Vật liệu vỏ/ gờ: Nhựa
    • Báo thức
    • Báo động âm thanh
    • Độ chính xác: ± 20 giây mỗi tháng

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

  • Kích thước vỏ: 90 x 107 x 60mm
  • Tổng trọng lượng: 210g