CASIO
TQ-228-1DF
TQ-228-1DF

Tên sản phẩm: TQ-228-1DF
Giá: 353,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

    • Vật liệu vỏ/ gờ: Nhựa
    • Báo thức
    • Báo động âm thanh
    • Độ chính xác: ± 20 giây mỗi tháng

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

  • Kích thước vỏ: 87 x 87 x 36mm
  • Tổng trọng lượng: 105g