CASIO
TQ-218-8DF
TQ-218-8DF

Tên sản phẩm: TQ-218-8DF
Giá: 423,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

  • Vật liệu vỏ/ gờ: Nhựa
  • Báo thức
  • Báo động âm thanh
  • Tính năng báo lại
  • Độ chính xác: ± 20 giây mỗi tháng

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước vỏ: 90 x 107 x 60mm
 • Tổng trọng lượng: 206g