CASIO
TQ-158S-1DF
TQ-158S-1DF

Tên sản phẩm: TQ-158S-1DF
Giá: 423,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

    • Vật liệu vỏ/ gờ: Nhựa
    • Báo thức
    • Báo động âm thanh
    • Độ chính xác: ± 20 giây mỗi tháng

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

  • Kích thước vỏ: 78 x 74 x 45mm
  • Tổng trọng lượng: 101g