CASIO
TQ-157-8DF
TQ-157-8DF

Tên sản phẩm: TQ-157-8DF
Giá: 400,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

    • Vật liệu vỏ/ gờ: Nhựa
    • Báo thức
    • Báo động âm thanh chuông lớn dần
    • Độ chính xác: ± 20 giây mỗi tháng

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

  • Kích thước vỏ: 72 x 76 x 48mm
  • Tổng trọng lượng: 82g