CASIO
TQ-149-7DF
TQ-149-7DF

Tên sản phẩm: TQ-149-7DF
Giá: 494,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

  • Vật liệu vỏ/ gờ: Nhựa
  • Microlight
  • Báo thức
  • Báo động âm thanh tiếng bíp
  • Độ chính xác: ± 30 giây mỗi tháng
  • Tính năng báo lại

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước vỏ: 90 × 84 × 55mm
 • Tổng trọng lượng: 110g