CASIO
TQ-143S-2DF
TQ-143S-2DF

Tên sản phẩm: TQ-143S-2DF
Giá: 400,000₫

Thông sô ky thuật

  • Vật liệu vỏ/ gờ: Nhựa
  • Microlight
  • Báo thức
  • Tính năng báo lại
 • Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

  • Kích thước vỏ: 77 × 76 × 4388mm
  • Tổng trọng lượng: 99g