CASIO
TQ-143-1DF
TQ-143-1DF

Tên sản phẩm: TQ-143-1DF
Giá: 423,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

    • Vật liệu vỏ/ gờ: Nhựa
    • Microlight
    • Báo thức
    • Tính năng báo lại

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

  • Kích thước vỏ: 77 × 72 × 49mm
  • Tổng trọng lượng: 105g