CASIO
LA670WL-2ADF
LA670WL-2ADF

Tên sản phẩm: LA670WL-2ADF
Giá: 870,000₫

Thông số kỹ thuật 

 •  Chống nước
  • Thiết kế retro được ưa thích

 • Chống nước
 • Vật liệu vỏ / gờ: Nhựa/ mạ chromel
 • Đồng hồ bấm giờ
  khả năng đo: 59'59'' 0,9
  Thời gian đã qua: Chế độ đo
 • Đồng hồ đếm ngược
  30 phút: phạm vi đếm ngược
  thời gian bắt đầu đếm ngược đặt trước: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 phút
 • Báo hàng ngày
 • Tín hiệu thời gian theo giờ
 • Lịch hoàn toàn tự động (28 ngày cho tháng hai)
 • Độ chính xác: ± 30 giây mỗi tháng

Kích thước vỏ / Tổng trọng lượng

 • Kích thước vỏ:  30,3 ×  24,6 ×  7,3 mm
 • Tổng trọng lượng: 32 g