CASIO
IQ-81-5BDF
IQ-81-5BDF

Tên sản phẩm: IQ-81-5BDF
Giá: 1,058,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

  • Vật liệu vỏ / gờ: Nhựa
  • Độ chính xác: ±20 giây một tháng

Kích thước vỏ / Tổng trọng lượng

  • Kích thước vỏ: 360 × 360 × 75mm 
  • Tổng trọng lượng: 1200g