CASIO
IQ-71-5DF
IQ-71-5DF

Tên sản phẩm: IQ-71-5DF
Giá: 1,293,000₫

Đặc điểm kỹ thuật

  • Vật liệu vỏ / gờ: Nhựa
  • Thiết kế mẫu gỗ
  • Độ chính xác: ±20 giây một tháng

Kích thước vỏ / Tổng trọng lượng

  • Kích thước vỏ: 350 × 350 × 54mm
  • Tổng trọng lượng: 1100g