CASIO
EFV-570P-1AVUDF
EFV-570P-1AVUDF

Tên sản phẩm: EFV-570P-1AVUDF
Giá: 3,361,000₫

Tính năng, đặc điểm

 • Đồng hồ bấm giờ
 • Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét
 • Ngày hiển thị

Thông số kỹ thuật

  • Vật liệu vỏ/ gờ: thép không gỉ
  • Mặt kính khoáng
  • Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét

 • Đồng hồ bấm giây 1 giây 
  Công suất đo: 59'59 
  Chế độ đo: Thời gian đã qua, thời gian phân chia, thời gian đặt 1-2
 • Ngày hiển thị
 • Thường xuyên chấm công 
  Analog: 3 tay (giờ, phút, giây), 
  3 quay số (24 giờ, đồng hồ bấm giờ phút, giây đồng hồ bấm giờ)
 • Độ chính xác: ± 20 giây mỗi tháng

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước vỏ: 48,5 × 43,8 × 11,6 mm
 • Tổng trọng lượng: 80g