CASIO
Dây đồng hồ EFR-510L-5AV
Dây đồng hồ EFR-510L-5AV

Dây đồng hồ EFR-510L-5AV
Dây đồng hồ EFR-510L-5AV

Tên sản phẩm: Dây đồng hồ EFR-510L-5AV
Giá: 558,000₫

Dây da tổng hợp EFR-510L-5AV SIZE 22. Đồng hồ dây da size 20 đều thay được.