CASIO
Dây đồng hồ EFR-527L-7AV
Dây đồng hồ EFR-527L-7AV

Dây đồng hồ EFR-527L-7AV
Dây đồng hồ EFR-527L-7AV

Tên sản phẩm: Dây đồng hồ EFR-527L-7AV
Giá: 376,000₫

Dây da tổng hợp EFR-527L-7AV SIZE 20. Đồng hồ dây da size 20 đều thay được.