G-SHOCK 35 NĂM TẠI NEW YORK, THƯỢNG HẢI G-SHOCK 35 NĂM TẠI NEW YORK, THƯỢNG HẢI

G-SHOCK 35 NĂM TẠI NEW YORK


G-SHOCK 35 NĂM TẠI NEW YORK