Cửa hàng Casio Lý Thái Tổ, Q.10 Cửa hàng Casio Lý Thái Tổ, Q.10