CÁCH NHẬN PHIẾU DỰ ĐOÁN WOLRDCUP 2018 CÁCH NHẬN PHIẾU DỰ ĐOÁN WOLRDCUP 2018

Bước 1: Khách hàng mua đồng hồ Casio sẽ nhận được số phiếu dự đoán Worldcup tương đương với hóa trị hóa đơn:

- Hóa đơn 1 – dưới 2 triệu: 1 phiếu dự đoán

- Hóa đơn 2 – dưới 5 triệu: 2 phiếu dự đoán

- Hóa đơn trên 5 triệu: 3 phiếu dự đoán

Mỗi hóa đơn chỉ được nhận tối đa 3 phiếu dự đoán.

Bước 2: Khách hàng điền thông tin vào Phiếu dự đoán và giữ lại liên dành cho khách hàng. Thông tin phải chính xác vì đó là căn cứ đối chiếu khi nhận thưởng.

Mặt trước

Mặt sau

Bước 3: Khách hàng đưa phiếu cho nhân viên bán hàng kiểm tra lại thông tin để tránh việc ghi sai thông tin, phiếu không hợp lệ. Sau đó đưa lại cho nhân viên cửa hàng lưu giữ theo quy trình lưu giữ phiếu.

Bước 4: Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn sẽ chủ động liên hệ với các khách hàng trúng giải. Khách hàng sẽ thực hiện các yêu cầu quy định trong Thể lệ chương trình “Dự đoán hay – Trúng ngay SH” để nhận thưởng. Việc quay số trúng thưởng sẽ được Anh Khuê công khai trên website www.donghohieu.com và fanpage: Casio Anh Khuê.