TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG_CN MIỀN BẮC
25/08/2018

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG_CN MIỀN BẮC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm cho hệ thống các cửa hàng.Điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh của nhân viên trong khu vực...

Read more
TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
25/08/2018

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:-     Giúp Tổng Giám đốc đôn đốc, kiểm tra tiến trình, tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận, phòng ban trong Công ty....

Read more
TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ WEB
25/08/2018

TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ WEB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Quản trị, vận hành website của công tyCập nhật thông tin và bảo trì website, đảm bảo tính ổn định kỹ thuật và chất lượng thông tin,...

Read more
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO
25/08/2018

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho.Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận...

Read more
TUYỂN DỤNG IT PHẦN CỨNG – CN MIỀN TRUNG
25/08/2018

TUYỂN DỤNG IT PHẦN CỨNG – CN MIỀN TRUNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Xử lý hê thống CameraXử lý các sự cố về hạ tầng, Network, Wifi, đường truyền, đảm bảo hệ thống mạng có dây, mạng không dây, băng...

Read more