Chi tiết xem tại website: www.donghohieu.com hoặc liên hệ hotline: 0947 011 119 (TP HCM); 0905 552 642 (Đà Nẵng); 0947 747 065 (Hà Nội).

Hệ thống phân phối xem tại đây (http://www.donghohieu.com/vi/contact).

Facebook: Casio Timepiece Vietnam (https://www.facebook.com/CasioTimepieceVietnam )